Nørkleaften mandag den 8. januar.

Nørkleaften mandag den 8. januar.

Formand for Billund  museumsbestyrelse Harry Hansen, kom med 2 indlæg.
Før kaffen fortalte han om sin barndom og ungdom ved Vandel flyveplads.

Harry var en god fortæller, han fortalte levende om sin opvækst ved Vandel flyveplads. Han var 4 år da tyskerne besatte Danmark.
Der blev eksproprieret 3500 ha og 52 landbrug nedlagt, også i Billund blev huse eksproprieret.

Der var i alt 800 beboere, der blev fordrevet.

Til opbygningen af lufthavnen var der ansat 2000.
Harrys forældres ejendom slap, men det var ikke problemfrit at bo tæt på lufthavnen, hvilket  han kunne fortælle en masse om.
Blandt andet da en engelsk flyver måtte smide sine bomber, det tog alle vinduerne i huset.

Efter kaffen gennemgik han  processen med, at få Billund museum til at leve op til

Slots og Kulturstyrelsens krav.

Under vejs  var der fællessang akkompagneret af Ketty Hansen på harmonika.