Generalforsamling Karensmindes Venner den 20. februar.

Generalforsamling i Karensminde Venner den 20. februar 2018

Elna bød velkommen og takkede for det store  fremmøde. Hun nævnte 2 medlemmer, som foreningen havde mistet det forløbne år. Nemlig Jens Skov og Bent Jensen. Hun bad om, at der blev afholdt et minuts stilhed.

Der deltog  75 medlemmer i generalforsamlingen.

Valg af dirigent og stemmetæller.

Tom Michelsen blev valgt som dirigent.

Til stemmetæller blev    Arne Thomsen og Jette Lindgren valgt.

Beretning

Det lykkedes også i år Elna Sørensen at aflægge  en god beretning, hvor hun kom omkring mange ting.

Beretningen  kan ses ved at klikke her.

Regnskab.

Bent Christensen fremlagde regnskabet, der viste et  overskud på  89.290,45 kr.

 

Egenkapitalen pr. 31.december 2017 var på  574.333,50 kr. mod 485.043 kr. per 31.december 2016

Valg

På Valg var: Birgit Hansen, Bent Jensen, Bent Christensen og Grethe Nielsen

Der var genvalg til: Birgit Hansen , Bent Christensen, Grethe Nielsen og Karl Gustav Gull nyvalgt til bestyrelsen.

Forslag om vedtægtsændringer blev vedtaget

Efter forslaget om vedtægtsændring  blev vedtaget, skulle der vælges 2 suppleanter

Som suppleanter blev Kristian Møller Pedersen valgt som 1. suppleant  og Ruth Mattrup valgt som 2. suppleant

Valg til revisor. Der var genvalg til Bendt Skou Jensen og Tom Michelsen.                                                                         

Fastsættelse af kontingent for 2018

Kontingent 150 kr. per medlem blev vedtaget. Er uændret

Elna takkede Tom Michelsen for hans sædvanlige gode måde at styre generalforsamlingen på. 

Der deltog 3 fra Museet 

Først havde Ole Bisbjerg ordet. Han oplyste, at her i foråret skal byrådet tage stilling til,

hvad der skal ske med museumscenter Karensminde. Han takkede Karensmindes Venner for den store indsats de gjorde.

Derefter Marianne Sørensen, der er ansat som barselvikar for

museumsinspektør Anne Louise Sigaard, Hun har kun været ansat i 14 dage, var blandt andet i gang med Lunds fotosamling.
 

Glædede sig til samarbejdet med Karensminde.

Så var det Henk Nissen Boers tur til at præsentere sig, han skal beskæftige sig med de ting, der står på magasiner.

Havde også kun været ansat i 14 dage.

 

Referat fra generalforsamlingen kan ses her.