Renovering af engvanding den 24. april, høstakning den 4. juni.

Før i tiden var engen en stor  indtægtskilde for mange bønder, specielt der hvor de havde mulighed for at vande engen.  
Hvis man går en tur på stien langs kanalen , der går nord for  Morsbølvej mod Karensminde, kan man se, der er nogle fordybninger ,
 der var i gamle dage små kanaler, vandet blev ledt ind i, og derfra overrisledes engen med vand.
Det var et stort arbejde at holde de små kanaler ved lige.

Tirsdag den 24. april genetablerede et par frivillige sammen med  bestyreren på Karensminde et lille stykke engvanding.  Stykket er blevet hegnet ind så fårene, der går på engen ikke kan komme derind. Hen over sommeren vil der blive høstet hø, som i gamle dage.   

Mandag den 4. juni blev det første hø stakket,  det var tydeligt, at vandingen havde givet et merudbytte  i græs.

Der hvor, der var vandet, gav det 2 store høstakke, på et tilsvarende stykke ved siden af gav det en lille høstak.