Generalforsamling i Karensmindes Venner den 19- februar.

Generalforsamling i Karensminde Venner den 19. februar 2019

Elna bød velkommen og takkede for det store  fremmøde. Der deltog  85 medlemmer i generalforsamlingen.

Valg af dirigent og stemmetæller. Margit Nicolaisen  og Kurt Nørgaard .

Tom Michelsen blev valgt som dirigent.

Til stemmetæller blev  Margit Nicolaisen  og Kurt Nørgaard .  .

Beretning

Det lykkedes også i år Elna Sørensen, på hendes uformelle måde, at aflægge en god beretning.

Beretningen  kan ses ved at klikke her.

Regnskab.

Bent Christensen fremlagde regnskabet.

Egenkapitalen pr. 31.december 2018 var på  649.203,80 kr. mod 574.333,50  kr. per 31.december 2017.

Det giver et overskud på 74.870,30 kr.

Valg

På Valg var: Elna Sørensen, Ole Mols og Kristian Møller Pedersen

Der var genvalg til: Elna Sørensen, Ole Mols og Kristian Møller.

Som suppleanter blev Ruth Mattrup  og  Niels Lindgren valgt.

Valg til revisor. Der var genvalg til Bendt Skou Jensen og Tom Michelsen.                                                                         

Fastsættelse af kontingent for 2019

Kontingent 150 kr. per medlem blev vedtaget. Er uændret

Elna takkede Tom Michelsen for hans  gode måde at styre generalforsamlingen på. 

 

Først havde Arne V. Thomsen et indlæg om kommunernes planer om det kommende museums byggeri ved Museumscenter Karensminde.

Forklarede at byrådet havde valgt det store projekt til 120 mio. kr.

Udstillingen skal omfatte landbrug, industri, turisme og besættelsessamlingen.

Byggeriet skal ligge vest for Karensminde og nord for Morsbølvej.

Kommunen kan ikke klare så mange penge, derfor er der nedsat en styregruppe med borgmesteren i spidsen, styregruppen skal søge penge ved forskellige fonde.

Oplyste at det var vigtig Karensmindes Venner kunne se sig selv i det.

Derefter gav Ole Bisbjerg en status over museet.

Ole Bisbjerg fortalte at museet var blevet 95  år. Fortalte om de aktiviteter der havde været i det forløbne år. Bland andet havde Ramasjang været på besøg, rekvisitter fra DRs. julekalender havde været udstillet i udstillingsbygningen. Man arbejdede også med Lunds foto ustilling.
 Der er 370.000 billeder

Museumscenteret havde haft 20.226 besøgende i 2018.

Der var 500 museer i alt i Danmark, heraf var 97 statsanerkendt, Billund Kommunes Museer var en af dem.
Der er stor forskel på, hvad der bliver givet i tilskud til de forskellige museer, håbede der kom mere styr på det efter valget.

Der vil blive ansat en ny museums inspektør  omkring 1. april,  skal samarbejde med Karensmindes Venner.

Billetsalget bliver flyttet tilbage til høkeren.

Takkede for det gode samarbejde med de 2 venneforeninger, Karensminde og besættelsessamlingen.

Se referat her.