Lam

Den 26.februar blev det første lam født på Karensminde.Der er kommet flere til

ny2019: