Generalforsamling.

 

Generalforsamling i Karensminde Venner den 18. februar 2020

Elna bød velkommen og takkede for det fine  fremmøde. Der deltog  80 medlemmer i generalforsamlingen.

Valg af dirigent  Tom Michelsen blev foreslået og valgt.

 Valg af stemmetæller. Margit Nicolaisen  og  Jonas Ruskjær. blev foreslået og valgt.

Beretning

 Elna Sørensen, aflagde  beretning, på hendes sædvanlige uformelle og jyske måde.

Beretningen  kan ses ved at klikke her.

Regnskab.

Bent Christensen fremlagde regnskabet.

Egenkapitalen pr. 31.december 2019 var 747.385 kr.
mod 649.203,30  kr. per 31.december 2018.

Det giver et overskud på  98.181,43 kr.

Valg

På Valg var: Bent Christensen, Gustav Guul Pedersen, Birgit Hansen og Grethe Nielsen,

Grethe Nielsen modtog ikke genvalg.

Der var genvalg til: Bent Christensen, Gustav Guul Pedersen, Birgit Hansen.
Nyvalgt Niels Lindgren.

 

Som suppleanter blev Ruth  Mattrup  og  Anny Kristensen valgt.

Valg til revisor. Der var genvalg til Bendt Skou Jensen og Tom Michelsen.                                                                         

Fastsættelse af kontingent for 2021

Kontingent 150 kr. per medlem blev vedtaget. Er uændret

Elna takkede Tom Michelsen for hans  gode måde at styre generalforsamlingen på. 

 

Ole Bisbjerg gav en orientering om besøgstallet.77 % af de adspurgte var villige til at anbefale et besøg på Museumscenter Karensminde.

69% af de besøgende var familier med børn fra 0 til 12 år.
Dette tal er steget far 53 til 69 %

63% af de besøgende var kvinder.

51% var mellem 30 og 49 år.

30% var mellem 50 og 69 år.

Grunden til man var glade for at besøge Museumscenter Karensminde var blandt andet, at der var et flinkt personale, dyrene, man kunne deltage i forskellige aktiviteter.

Billund kommune er positiv indstillet vedrørende det nye byggeri af nyt museum. Oplæg kan ses i udstillingsbygningen.

Der er bevilget penge til et nyt magasin, der er over 30.000 genstande der skal gennemgås, der skal ansættes en medarbejder mere, til at hjælpe Jonas med, at gå dem igennem.

Besættelses samlingen vil i løbet af året blive flyttet til udstillingsbygningen.

Der skal ansættes en ny leder af museet, det skal være heltids, Ole Bisbjerg forsætter med de 2 andre lederopgaver han har.

Takkede for et godt samarbejde, lovede at han stadig vil komme på Karensminde.

Referatet fra generalforsamlingen kan ses her

 

Album 2020: