Den 28. april på Museumscenter Karensminde.

 

Covid 19 hærger i det meste af verden, og også i Danmark.

Det betyder, at mange steder er lukket ned for besøgende, dette gælder også Museumscenter Karensminde.

Vi håber selvfølgelig, at det inden så længe bliver muligt at åbne igen.

Selvom der er lukket ned, er der nogle af de frivillige, der sammen med bestyreren holder Karensminde i gang, så der er noget at se på, når der igen bliver åbnet.

Fårene og køerne er kommet på græs, markerne er blevet tilsået, det samme er sket i forevisnings marken  og den gamle køkkenhave.

Der er kommet vand i kanalen ved Karensminde og ved Syren øen.

 

Album 2020: