Generalforsamling

Generalforsamling i Karensminde Venner den 18. februar 2014

Der deltog 70 i generalforsamlingen.

Tom Michelsen blev valg til dirigent.