Nyt seletøj.

Den 13. maj modtog Karensmindes Venner en check på 15.000 kr.
fra Tuborgfondet til nyt seletøj.