Forårsdag på Karensminde.

Den 25. april blev dagen, hvor der igen kunne åbnes  for arrangementer  på Karensminde.

Der var visse restrektioner, der skulle overholdes, alle over 15 år skulle komme med en negativ Corona test,eller et Corona pas.

Der var storvask, på grund af corona foregik det ude på gårdspladsen.

Der blev klippet får, og der blev arbejdet med ulden.

I løbet af dagen var der 2 omvisninger i området.

En repræsentant fra biavlerforeningen fortalte om bierne.

Der var nogle smågrise, der i dagens anledning  havde fået lov til at komme ud og grave lidt i jorden.

Højdepunktet var, da køerne blev lukket ud kl. 12:30.

Der blev gravet ud til engvanding, børnene hjalp til.
Ude i marken kunne børnene sættet kartofler, når de havde gjort det, fik de et kartoffel bevis, med beviset kan de i efterårsferien komme ud og grave kartoflerne op og få dem med hjem.

Kaffestuen var ikke åben, men der kunne købes vafler og pølser i nogle boder.

Hestevognen kørte, den var meget populær.