MUSEUMSGÅRDEN KARENSMINDE

Der er kendskab til 2 familier på Karensminde inden Karensmindeslægten kom til.

 

Nemlig

 

1651: Chresten Nielsen og Maguar Pedersen

Har fæstebrev på Horsens Hospitals gård i Morsbøl, dvs. Karensminde, der ejedes af

Horsens Hospital. De drev gården i fællesskab.

Deres leveår er ukendte.


1698: Niels Hansen.

Forlod gården ca. 1698 på grund af armod.

Årstal for hans fæste på Karensminde kendes ikke.

Hans leveår er ukendte.

 

Karensmindeslægten ankomst til Morsbøl.

 

1. generation: 1698, Christen Jensen

Født 1665 i Glibstrup, Lyne sogn vest for Ølgod.

Han døde i 1750.

Han fæstede i 1698 halvdelen af Karensminde, der ejedes af Horsens hospital.

i 1699 blev han gift med Kirsten Jacobs datter (1673—1755)

Christen var fæstebonde på Karensminde indtil 1721.

 

1. generation: 1721, Jens Christensen.

Christen Jensen overlod i 1721 fæstet til sin søn Jens Christensen.

Jens Christensen var fæstebonde på Karensminde indtil 1733, hvor han forlod

gården og flyttede til Jerrig.

Født 1702 og død i 1773

 

2. generation: 1733, Ebbe Andersen.

Født i 1712 i Gilbjerg i nabosognet Hejnsvig og død i 1780 i Morsbøl.

Han viedes ca. 1733 til den 12 år ældre Anna Christensendatter (1700-1780),

der var datter af Christen Jensen og søster til

Jens Christensen. Ebbe Andersen var fæstebonde på Karensminde fra 1733 til 1773. Ebbe

og Annas søn Jens Ebbesen blev døbt i Grindsted kirke 1741.

 

3. generation:: 1773, Jens Ebbesen.

Født i Morsbøl 1741 og død 1816.

Han havde Karensminde indtil 1808, og købte den til privat ejendom.

I 1773 viedes han i Grindsted kirke til Karen Lasdatter (1738-1818), der er den første Karen på

Karensminde. Deres ældste søn Anders Jensen

fødtes på Karensminde i 1775

 

4. generation: 1808, Anders Jensen.

Født i 1775 og død 1834.

Han havde Karensminde fra 1808 til 1834.

Han blev gift i Grindsted kirke i 1804 med

Anne Bernts datter (1778-1854). Efter hans død drives gården videre af enken indtil 1844.

Deres første datter får navnet Karen efter far moderen.

 

5. generation: 1844, Jens Andersen.

Født 1815 og død i1879.

Han overtog Karensminde fra 1844 og havde den til sin død i 1879.

I 1845 blev han gift med Karen Larsdatter

(1821-1897) Hans hustru, Karen Larsdatter drev gården indtil sønnen Anton overtog den i 1886.

En datter fik navnet Karen

Jens Andersen var den første sognefoged på

Karensminde.

 

6. generation: 1886, Anton Jensen.

Født 1858 og død i 1941.

Ejede Karensminde fra 1886-1913

I 1886 blev han gift med Mette Johnsen i Ansager

(1862-1947)

Den første datter fik navnet Karen. Anton Jensen var den anden sognefoged på Karensminde. Et hverv han varetog i 41 år,

fra 1890 til 1931

Desuden var han medlem af sognerådet i 22 år, heraf 16 år som sognerådsformand.

 

7. generation: 1913, Jens Andersen Jensen.

Født i 1887 og død i 1958.

Ejede Karensminde fra 1913 til 1958.


I 1913 blev han gift med Anne Marie Marcussen

(1889-1964) i Grindsted kirke. Deres yngste datter fik navnet Karen.

Sad i sognerådet, hvor han var næstformand , i 3 omgange . Jens Andersen Jensen sad i alt

12 år i sognerådet. Derudover var han i 27 år sognefoged.

 

8. generation: 1958, Anton Jensen.

Født i 1918 og død i 1982.

Han ejede gården fra 1958 til 1981.

Han var ugift og slægtens sidste ejer af

Karensminde.

 

I 1981 købte daværende Grindsted kommune Karensminde

Det var med det formål at indrette gården som museumsgård.

Det var tanken at gården skulle fungere som et levende museum,

hvor markerne og dyrenes pasning var en bærende del af projektet.

 

 

1988: Billund Museum/ Karensmindes Venner.

Karensminde blev i 1988 overdraget til Billund museum.

Samtidig blev foreningen Karensmindes Venner stiftet.

Ved hjælp af frivilligt arbejde, og i samarbejde med Billund Museum, gør de Karensminde til den fantastiske

Museumsgård den er i dag.