REFERAT FRA GENERALFORSAMLING.

Karensmindes Venner.
Generalforsamling tirsdag d. 21. feb. 2023 kl. 19.00,

på Museumsgården Karensminde.


1. Valg af dirigent + 2 stemmetæller.

   

     - Kurt Kirkegård blev valgt til dirigent

     - Birte Larsen og Kenneth Larsen blev valgt som stemmetæller


2. Aflæggelse af årsberetning ved formanden.


     - Klik på linket øverst på siden og læs formandens årsberetning. 


3. Forelæggelse af regnskab.


     - Årets regnskab viste et lille underskud.


       Årets Indtægter  622.246,95 kr,

       Årets Udgifter     623.491,28 kr. 

       Underskud              -1.226,33 kr.

     


4. Indkomne forslag.


     - Ingen indkomne forslag.


5. Valg af bestyrelse:


A. På valg er
Elna Sørensen (Modtager ikke genvalg)
Ole Mols (Modtager ikke genvalg)
Kr. Møller (Modtager genvalg)

   

 - Bestyrelsen efter aftens valg

       Kr. Møller (genvalgt)

       Jan Nielsen (ny valgt)

       Jens Peter Vandborg (ny valgt)

       Birgit Hansen

       Niels Lindgreen

       Jane Ladegaard


B. Valg af 2 Suppleanter


     - 1. sup. Jens Larsen

     - 2. sup. Ole Jensen


6. Valg af 2 revisorer.


     - Tom Michelsen

     - Kurt Kirkegård


7. Fastsættelse af kontingent 2024.


     - Kontingent fortsætter uændret. 200 kr. pr. år.


8. Eventuel.


     - Næstformanden holdte en tale for den afgående formand Elna Sørensen.


9. Henrik Dam bestyrelsesformand for Billund Kommunes Museer, fortæller om arbejdet i den nye museumsbestyrelse
    Carina Serritzlew orienterer om årets gang.